Билет 10. Қадам 1.Өндірістік жоспар неден тұрады?

Қадам 1.Өндірістік жоспар неден тұрады?

Қадам 2. Гинекологиялық кабинеттің бизнес-жоспарына енгізу үшін саладағы істің жағдайына талдау жасаңыз.

Қадам 3.Медициналық орталық жұмысында аутсорсингті қолдану мүмкіндігін ұсыныңыз.

Жауап:

Шаг 1. Өндірістік жоспар: өндірістік және технологиялық үрдістер мазмұны; болжанған серіктестер; әртүрлі тағайындаудағы негізгі өндірістік қорлардың құны(кейде оның сипаттамасы беріледі); шығарылатын өнімнің номенклатурасы және көлемі; қолданылатын шикізат пен материалдар тізімі; шикізаттың мүмкін жеткізушілері.
Маркетинг жоспары: Шығарылатын өнімге болжамдық бағалар; сатып алудың мүмкін каналдары; қнім жарнамасының вапианттары; заттардың жаңа түрлерін шығару арқылы фирманы кеңейту болжамы; мақсаттық көрсеткіштер бағаланады.

Қадам 2.Әрбір әйел гинекологтың зерттеуіне жылына 2 рет бару керектігін біледі.Бұл егер ешқандай шағым болмаса. Егер гинекологиялық аурулардың қандай да бір симптомдары болса дәрігерге тез арада бару керек.Басты қауіп осындай патологиялар асқынулар шақырады. Гинекологиялық ауруларды уақытында анықтамау және қажет емнің болмауы бедеулік, эндометриоз, онкологиялық аурулардың пайда болуына алып келеді. Берілген елдімекенде репродуктивті жастағы 5000 әйел тұрады. ОАА-да 6 дәрігер-гинеколог қабылдау жүргізеді. Қаралу бойынша жалпы аурушаңдық 550 ‰ құрайды. Жоғарыдағыларды талдай келе тұрғындардың гинекологиялық көмекке қажеттілігі анықталды.

Қадам 3. 1.Ақпараттық қамтамсыздандыру және жарнама.

  1. Құқықтық қамтамсыздандыру.
  2. Тұрмыстық қызметтер(төсек бұйымдарын, сүлгі және осы сияқты заттарды жуу).
  3. Ғимараттарға техникалық қызмет көрсету (ағымдық жөндеу жұмыстарын жүргізу, жылуизоляция, жылуды жөндеу, сантехникалық қызметтер).
  4. Басқа ұйымдардың автокөлігін қолдану және қызметкерлерді-жүргізушілерді қолдану.
  5. Мезгілдік жұмыстар үшін уақытша қызметкерлер(жапырақтарды, қарды тазалау, гардероб қызметкерлерін жалдау).
  6. Лабораторлық зерттеулерді жүргізу.

Ұсынылатын әдебиеттер:1.Экономика здравоохранения: учебное пособие/ под ред. А.В.Решетникова. – 2-е изд. – М., 2007. – 272 с.

2.Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для ВУЗов / под ред. Академика РАМН А.И.Вялкова. – 3-е изд. – ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 664 с.

3. Экономика здравоохранения. Учебное пособие .Под научной редакцией М.Г.Колосницыной,И.М.Шеймана, С.В.ШишкинаМ., Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008.

4. Экономика здравоохранения». / Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. Ставрополь: Изд-во СтГМА. – 2007. – 128 с.

Экономика здравоохранения: учебное пособие/ под ред. А.В.Решетникова. – 2-е изд. – М., 2007. – 272 с.

5.Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для ВУЗов / под ред. Академика РАМН А.И.Вялкова. – 3-е изд. – ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 664 с.

Қосымша:

1. Экономика ЛПУ, экономическая эффективность и бизнес- планирование. Учебное пособие для студентов вузов. Габуева Л.А. М. 2011г.

2. Кадыров Ф.Н. Обязательное медицинское страхование: системные противоречия и проблемы реализации выбранной модели // Экономика здравоохранения. – 2003. – № 4. – С. 41-51..

3. Экономика и управление здравоохранением: Учебное пособие. Трушина Л.Ю., Тлепцеришев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384с.

4. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

5.Маркетинг некоммерческих организаций. Урузбаева Н.А.– Алматы: Қазақ университеті, 2004


5026323092650973.html
5026371117329558.html
    PR.RU™